แผนการตรวจร้านขายของชำในพื้นที่ อ.นาหมื่น ปีงบ 55

   สสจ.น่าน แจ้งแนวทางการออกตรวจร้านขายของชำของผู้รับผิดชอบงาน คบส. โดยกำหนดออกตรวจในวันที่ 1 – 30 เม.ย.55 และให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม File Excel โดย Download ได้จาก Winscp งาน คบส. และให้ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอรวบรวมข้อมูล ส่งให้ สสจ.น่าน ก่อนวันที่ 30 พ.ค.55  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/93-2555.pdf

Leave a Comment