แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวงานแพทย์แผนไทย ไตรมาส 4

หนังสือแจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว(Fixcost)งานแพทย์แผนไทย ไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2554 เดือน ก.ค.-ก.ย.54 ของ รพ.สต.ปิงหลวง และ รพ.สต.บ้านหลักหมื่น รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/1975-2554.pdf

Leave a Comment