ขอเชิญเข้ารับการอบรมกดจุดบำบัดและโฮมีโอพาธีย์(ทางเลือกรักษาโรค)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.และ สสช.ที่มีความสนใจด้านการแพทย์ทางเลือก เข้ารับการอบรมกดจุดบำบัดและโฮมีโอพาธีย์(ทางเลือกรักษาโรค) รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/dot treats.pdf

Leave a Comment