หนังสือแจ้งการอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรทางการบริหารเข้ารับการอบรม โดยสมัครเข้ารับการอบรมทางระบบ Internet  รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว Download ได้จากhttp://edoc.sasuknamuen.net/download/1906-2554.pdf

Leave a Comment