รพ.นาหมื่น ดำเนินการโอนเงิน P4P เข้าบัญชีเงินบำรุงของทุกสถานบริการในวันที่ 22 พ.ย.54

รพ.นาหมื่น ดำเนินการโอนเงิน P4P เข้าบัญชีเงินบำรุงของทุกสถานบริการในวันที่ 22 พ.ย.54 รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก

http://edoc.sasuknamuen.net/download/594-2554.pdf

Leave a Comment