ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.น่าน ปี 2554

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกให้ขอแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดหรือที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และส่งแบบฟอร์มขอรับทุนที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554 เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download ได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/1811-2554.pdf

Leave a Comment