สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สอ.ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

     ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1  แห่ง ที่สถานีอนามัยตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดของประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารสอบราคาการจ้างก่อสร้างดังกล่าว Download ได้จาก 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/141-2554.pdf

Leave a Comment