การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการเจ้าหน้าที่ ปี 2554

การประชุมนำเสนอผลงานการวิจัย  ผลงานวิชาการ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2554 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554

1 thought on “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการเจ้าหน้าที่ ปี 2554”

  1. ผลงานวิชาการ 1 คน 1 งานวิชาการ/วิจัย …นาหมื่น เกิดได้ด้วยการร่วมขับเคลื่อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และพลังในตัวเจ้าหน้าที่ทุกคน ทำให้เกิดผลงานขึ้นได้ครับ …

    ตอบกลับ

Leave a Comment