ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นทุกท่าน ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 27-28 ต.ค.54 ณ ห้องประชุม สสอ.นาหมื่น

Leave a Comment