หลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินการกรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ

                  หนังสือ สสจ.น่าน แจ้งหลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินการกรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ ลงวันที่ 17 ต.ค.54 งานประกันสุขภาพ Download เอกสารได้ที่

http://edoc.sasuknamuen.net/download/54.pdf

Leave a Comment