การเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รายละเอียด Download ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/001.jpg 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/002.jpg

 

Leave a Comment