การจัดสรรเงินโอนงบผู้ป่วยนอก Individual data

สสจ.ได้โอนงินงบผู้ป่วยนอก-Individual data  คุณภาพข้อมูล 18  แฟ้ม   ปีงบประมาณ 2554-เมื่อวันที่ 18  ต.ค.2554 สามารถ downloadw ได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/Individual_data.pdf

Leave a Comment