ม.ค.
23

รายงานการประชุม พชอ. เพื่อวางแผน จัดทำแผนงาน และดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอนาหมื่น

บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงเผยแพร่เวปไซต์2562

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb 2562

รายงานการประชุม พชอ.นาหมื่่น ครั้งที่ 1_2562 @21มค2562

ธ.ค.
20

EB1 ข้อ3_ขอเผยแพร่ข้อมูลบนweb(รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.sasuknamuen.net  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta